Noclegi Tomaszów Lubelski

Projekt unijny

Informujemy, że Zakład Gastronomiczny “U Antka” Antoni Wyszyński w spadku uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego

” Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm ” udzieloną przez PFR SA.

 

Informujemy że Zakład Gastronomiczny „U ANTKA” Wyszyński Antoni realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem projektu pt. ”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO” jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Gastronomicznego „U ANTKA”  oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 821 281, 65 PLN

DOFINANSOWANIE: 1 384 842, 81PLN

PROJEKT BUDOWLANY – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO

 

Informujemy że Zakład Gastronomiczny „U ANTKA” Wyszyński Antoni realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby własne Hotelu „Antoni”” jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie własnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 353 030,19 PLN

DOFINANSOWANIE: 706 313,49 PLN

PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

OŚWIADCZENIA 

Zapytanie ofertowe – zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1


Sprawdź również:NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z COVID-19 Zobacz, jakie procedury stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych Gości.