Noclegi Tomaszów Lubelski

Projekt unijny

Informujemy że Zakład Gastronomiczny „U ANTKA” Wyszyński Antoni realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby własne Hotelu “Antoni”” jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie własnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 353 030,19 PLN

DOFINANSOWANIE: 706 313,49 PLN

PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

OŚWIADCZENIA


Sprawdź również: